logo
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Adama Mazguły
Adres 48-300 Nysa, ul. Bolesława Chrobrego 7-9
skrót KWW Adama Mazguły
NIP 7532454165
REGON 384227200
pełnomocnik Kazimierz Chmielarski
pełnomocnik finansowy Jarosław Klimek

Uchwała nr 164/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA MAZGUŁY w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

[POBIERZ]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

[POBIERZ]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

[POBIERZ]

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112 ze zm.).Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego: „Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

REJESTR KREDYTÓW

Brak wpisów w rejestrze kredytów

REJESTR WPŁAT

Brak wpisów w rejestrze wpłat